Sơ lược về dịch vụ SEO Audit

      Không có bình luận ở Sơ lược về dịch vụ SEO Audit

SEO Audit là một quá trình kiểm soát website để đánh giá sự thân thiện với công cụ tìm kiếm của một trang web trong một số khu vực chi tiết. Việc thực hiện kiểm soát tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO Audit) của trang web của bạn là rất quan trọng vì nhiều lý do.

Trước tiên, bạn có thể xác định các khu vực có vấn đề cần được cải tiến và tạo ra một kế hoạch hành động để sửa chữa chúng và thứ hai, việc làm SEO Audit tốt sẽ giữ cho trang web của bạn được cập nhật với những phát triển mới nhất trong tiếp thị tìm kiếm. Trong bài viết này tôi sẽ đi chi tiết về SEO Audit cùng việc hướng dẫn thực hiện kiểm soát Website.

SEO Audit là gì?

Trước khi tham gia vào các chi tiết về làm thế nào để thực hiện một cuộc kiểm soát SEO, nó là cần thiết để giải thích những gì là thuộc về SEO Audit và những gì chúng ta mong đợi từ nó sau khi thực hiện.

SEO Audit là một quá trình để đánh giá sự thân thiện với công cụ tìm kiếm của một trang web trong một số khu vực.

Kiểm soát viên SEO sẽ kiểm tra trang web dựa trên một danh sách kiểm tra và đưa ra các khuyến nghị về những gì cần phải được chỉnh sửa (vì nó là sai) và những gì cần phải thay đổi để hiệu suất của trang web trong công cụ tìm kiếm được cải thiện.

Mặc dù có nhiều công cụ bạn có thể sử dụng để kiểm soát một trang web, cách tốt nhất là thực hiện kiểm soát bằng cách sử dụng hướng dẫn (ví dụ như bạn đang đọc) hoặc thuê một Kiểm soát viên chuyên SEO để làm việc cho bạn.

Chi phí là hợp lý và các đề xuất của kiểm soát thủ công cụ thể cho trang web của bạn và không chung chung như các sản phẩm được tạo ra bằng cách sử dụng một công cụ.

Mong đợi gì từ SEO Audit?

Bạn nên mong đợi 3 điều:

1 – Mô tả trạng thái hiện tại của trang web của bạn – Đây là phân tích chi tiết về cách trang web của bạn đang hoạt động trong tìm kiếm, mạng xã hội, số liên kết nội bộ / liên kết bên ngoài và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến trạng thái hiện tại của trang web của bạn.

2 – Một danh sách các hành động dựa trên một danh sách kiểm tra SEO Audit cùng với lời giải thích cho mỗi mục và mọi mục trong danh sách.

3 – Một báo cáo mô tả một chiến lược tiếp thị Internet hoàn chỉnh để tận dụng tất cả các nguồn có sẵn của lượng truy cập và cơ hội trên Internet và không chỉ về SEO.

Tại sao điều quan trọng là kiểm soát SEO trang web của bạn trên cơ sở thường xuyên?

Những điều thay đổi rất nhanh trong lĩnh vực SEO và những gì đang làm việc ngày hôm nay có thể không làm việc trong 6 tháng kể từ bây giờ.

Cần phải thực hiện kiểm soát SEO thường xuyên (ít nhất 2 lần mỗi năm) để đảm bảo rằng trang web của bạn được cập nhật với những phát triển mới nhất.

Trả lời