15 NEW GOOGLE ỨNG DỤNG sáng chế

Tôi bận rộn cố gắng để thực hiện theo cách của mình thông qua một số hồ sơ bằng sáng chế của Google mà tập trung vào tìm kiếm cá nhân dịch vụ seo website.

Có sáu của những người xuất hiện trong tuần vừa qua, với một chín ứng dụng bằng sáng chế USPTO công bố trong tổng số từ Google. Tôi đã đăng bản tóm tắt ngắn gọn của hầu hết những người có blog Search Engine Watch trong một bài viết có tiêu đề: mới ứng dụng tìm kiếm bằng sáng chế: 06 tháng mười năm 2006 – Google Takes Over Cơ quan Sáng chế

Tôi đã viết về một trong những bằng sáng chế trong chi tiết hơn vào thứ năm mà chỉ ra một số chi tiết tốt về một quá trình rất giống với những lời đề nghị truy vấn sàng lọc Google đôi khi hiển thị trên trang kết quả,dịch vụ seo  bao gồm cả các truy vấn giữa trang mà họ cung cấp cho một số kết quả .

Các bằng sáng chế cá nhân nhìn vào các khía cạnh của tìm kiếm cá nhân ở mức khá sâu sắc về chi tiết – hy vọng tôi có thể làm giảm một số các chi xuống để đọc dễ dàng hơn.

Share this post


thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video