Năm bước để SEO trang web thân thiện cấu trúc URL

Một số người nói rằng không có những điều như cấu trúc URL thân thiện với SEO. Họ cho rằng công cụ tìm kiếm là hoàn toàn có khả năng làm cho ý nghĩa của bất kỳ loại URL và khá nhiều bất kỳ cấu trúc URL. Trong hầu hết các trường hợp, những người nói điều này là các nhà phát triển web (chỉ để bạn biết, tôi yêu nhà phát triển Web). Continue reading “Năm bước để [...]

Quyền tác giả nội dung rất quan trọng Google

Tôi tìm kiếm Google hàng ngày - cả cá nhân và doanh nghiệp có liên quan - đã được tạo ra nhiều hơn, và nhiều hơn nữa, Thủ trưởng teeny-nhỏ trong SERPs, một dấu hiệu cho thấy việc áp dụng quyền tác giả của Google tiếp tục phát triển và đạt được sự nổi bật trong kết quả tìm kiếm. Đó là cách đây không lâu mà Dịch vụ SEO website đã một số cách để cải thiện Tác giả [...]

thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video