Hummingbird Đã Ăn Liên kết Xây dựng?

Theo dịch vụ seo website tại Giấ Mơ Việt phân tích Panda đè bẹp nội dung xấu . Chim cánh cụt đóng băng liên kết có chất lượng thấp . Và bây giờ , đã Hummingbird ăn liên kết xây dựng ? Chim ruồi không chỉ cập nhật thuật toán khác. Đó là hơn một lại dụng cụ, điều chỉnh đằng sau hậu trường để làm cho Google nhanh hơn và thông minh hơn . Và nó rất có thể [...]