Năm bước để SEO trang web thân thiện cấu trúc URL

Một số người nói rằng không có những điều như cấu trúc URL thân thiện với SEO. Họ cho rằng công cụ tìm kiếm là hoàn toàn có khả năng làm cho ý nghĩa của bất kỳ loại URL và khá nhiều bất kỳ cấu trúc URL. Trong hầu hết các trường hợp, những người nói điều này là các nhà phát triển web (chỉ để bạn biết, tôi yêu nhà phát triển Web). Continue reading “Năm bước để [...]