Webmaster Hướng dẫn thay đổi gần đây của Google

Não tại Google luôn làm việc để làm cho trang web một nơi mà người dùng tạo ra nội dung cho nhau, không chỉ dành cho trình thu thập web. Họ đã thay đổi phần Đề án liên kết của họ để bao gồm advertorials, bài viết quy mô lớn và các chiến dịch blog của khách, và tối ưu On page dành cho neo văn bản trong bài báo và thông cáo báo chí. Điều này là không [...]

thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video