Bẩy quan niệm sai lầm về SEO

Quan niệm sai lầm phổ biến nhất SEO là những huyền thoại liên quan đến liên kết xây dựng nổi lên trong những năm qua do sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp SEO. Nỗ lực của Google để tiêu diệt mạng lưới liên kết đã thay đổi cách tiếp cận xúc tiến trang web của SEO đó cung cấp cho tầm quan trọng hơn để tiếp thị truyền thông xã hội và ít quan trọng để [...]