Người dùng chuyển hướng dựa trên vị trí là không phải là thư rác

Trao đổi với đào tạo SEO website thì nhận ra 1 điều : Đầu của Google tìm kiếm thư rác, Matt Cutts, đăng một đoạn video hôm qua và nêu rõ vị trí địa lý hoặc chuyển hướng người dùng dựa trên vị trí của họ không phải là thư rác. Google sẽ không xem xét một trang web có sử dụng kỹ thuật vị trí địa lý là thư rác. Continue reading “Người dùng chuyển hướng dựa trên [...]

7 Lời khuyên từ Google Nên Sử dụng Tác Quyền Google

Đối với những người đã không đưa vào sử dụng quyền tác giả nào, Webmaster Central Blog của Google có một bài tuyệt vời chi tiết câu hỏi thường gặp liên quan đến quyền tác giả và thực hiện. Continue reading “7 Lời khuyên từ Google Nên Sử dụng Tác Quyền Google” »

thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video