Hướng dẫn sử dụng Google Trends cho SEO

Google trends là một trong những công cụ tốt nhất và linh hoạt nhất cho SEO. Nó là tương đương với tiếp thị của Leatherman hoặc con dao quân đội Thụy Sĩ. Nếu bạn chỉ có thể sử dụng một công cụ SEO để phát triển một chiến dịch tiếp thị Internet, sản phẩm này sẽ là một ứng cử viên nghiêm trọng. Continue reading “Hướng dẫn sử dụng Google Trends cho SEO” »