Google Glass ảnh hưởng SEO thế nào ?

Vào chiều thứ Sáu , tôi đã đi bộ đến cửa hàng sửa chữa ô tô làm việc trên chiếc xe của tôi , khoảng một dặm rưỡi xuống đường. Một cảnh báo điện thoại làm cho tôi nhận thức của một thẻ Google Bây giờ mọc lên để cho tôi hướng đến các cửa hàng , và nói với tôi rằng nó sẽ đưa tôi ít hơn một phút để đến đó. Tôi đoán Google Bây giờ không [...]

thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video