Google đề xuất Tránh Mỹ chống độc quyền trong EU

Thông tin mới nhất từ dịch vụ SEO website cung cấp : hiện tại Google đã tăng nhượng bộ để tránh một tốt 5000000000 $ tiền phạt từ Ủy ban châu Âu (EC) trong việc xem xét chống độc quyền liên tục của nó. Trong tháng Bảy, EC cho rằng Google đã phải cải thiện nó 'không đủ' nhượng bộ cung cấpnếu họ muốn giải quyết các trường hợp chống độc quyền năm cũ ba, liên quan đến công ty [...]