Google Trends Báo cáo Chủ đề mới Thiết kế Cung cấp kết quả chính xác hơn

Google Trends là dịch vụ SEO tung ra các báo cáo chủ đề mới được thiết kế để cung cấp kết quả chính xác hơn, cũng như dự đoán phục vụ chủ đề trong các báo cáo. Sử dụng ví dụ của Google, bây giờ khi người dùng tìm kiếm "cơm" trong một báo cáo xu hướng, họ sẽ thấy những dự đoán chủ đề như "Đại học Rice" và "gạo ngũ cốc" để đủ điều kiện tốt hơn [...]