Bước 1 : Liên hệ tư vấn

email : seo@thegioimarketing.vn

( do dự án seo là tư vấn dựa trên nền tảng nhiều vì vậy chúng tôi khuyến khích cách làm việc qua email )

Khách hàng vui lòng gửi :

  • Lĩnh vực đang làm ( có mô tả, hồ sơ công ty là tốt nhất )
  • Đối tượng khách hàng hướng tới
  • Mục tiêu cần đạt được
  • Ngân sách đầu tư

Bước 2 : Gặp mặt tư vấn cụ thể

  • từ khóa
  • cam kết
  • vị trí
  • các bước triển khai

Bước 3 : Ký hợp đồng

Bước 4 : Thực hiện SEO và báo cáo hàng tuần

Bước 5 : Nghiệm thu khi dự án hoàn thành.

Bước 6 : Duy trì dự án.

thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video