Làm SEO cần có cái tâm?

Chả là gần đây có mấy chuyện cũ gợi về. Thật ra thì mình cũng không care mấy vì dịch vụ SEO mình làm là vì mình thấy là mình thích làm nó. Nhưng nhiều người làm nó vì thấy nó có vẻ nhiều tiền mà lại không mất gì .
Giả dụ thế này , bạn đang có một công ty.
– Chi phí cố định
– Chi phí nhân viên
– Chi phí marketing…

Một đống thứ lằng nhằng

Nhưng làm SEO bạn chỉ cần

– Một cái laptop
– Khả năng tin học tạm được
Bạn bắt đầu thứ cuộc chơi
Còn làm sao thì hồi 2 sẽ rõ

Share this post


thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video