Hội nghị sử dụng google như thế nào? Nhắc đến kỷ lục Quốc Hội

Tôi đã đọc được rằng một buổi điều trần về các đề xuất sáp nhập Google-DoubleClick đã đi qua mặt trước của Tiểu ban Thượng viện Tư pháp Ủy ban chống độc quyền trên, chính sách cạnh tranh và quyền người tiêu dùng vào thứ năm.

Trong việc tìm kiếm thông tin về phiên tòa, tôi cũng đã quyết định để có một cái nhìn tại khi nào và như thế nào Google đã được đề cập bởi Quốc hội vào Ghi Quốc hội.

Một tìm kiếm dịch vụ seo trên Thomas cho Đại hội lần thứ 110 mang lại 43 kết quả, và tôi đã liệt kê những người dưới đây, cùng với các dấu ngoặc kép mà từ “Google” đã được sử dụng. Thật khó để liên kết trực tiếp đến tài liệu tìm thấy thông qua Thomas, vì vậy nếu bạn muốn xem bối cảnh nhiều hơn cho những người, cách tốt nhất có thể được để đi đến trang Thomas rằng tôi đã liên kết trong khoản này, và tìm kiếm “Google.”

Quốc hội đã sử dụng Google như một ví dụ (tốt và xấu), và như là một động từ. Số lượng kết quả tìm thấy cho một tìm kiếm trong Google đã được sử dụng như bằng chứng của một vị trí, và như một nồi chưng minh của vị trí đó.

Có đề cập đến các công ty Google, và Google là nhà tuyển dụng mới của một thành viên cơ quan cũ. Một nghị sĩ cầu xin cho những người khác nhìn vào Google Maps bằng chứng về kích thước của một khối lượng đất cụ thể.

Một ứng dụng thú vị (số 40 bên dưới) của dịch vụ seo website Google là một công cụ nghiên cứu để chỉ ra những lập trường tiềm năng về một vấn đề (Social Security) của nghị sĩ mới, những người đã không có cơ hội để tham gia vào “cuộc trò chuyện” vào quỹ tín thác trong Lớp 109.

Tôi đã không chọn những dấu ngoặc kép để trước bất kỳ chương trình nghị sự chính trị, mà là vì tôi đã tò mò về cách Google được gọi hoặc đang được sử dụng như một công cụ của chính trị gia. Tôi không thuộc tính từ của loa (trừ trường hợp nó là một phần của các trích đoạn mà tôi sao chép từ các Record của Quốc hội) bởi vì tôi thực sự không muốn thảo luận hay tranh luận bất kỳ chính trị đằng sau các dấu ngoặc kép. Tôi nghĩ rằng họ đã đủ thú vị để chia sẻ.

Share this post


thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video