Truy vấn Đề xuất Chiến lược mà Công cụ Tìm kiếm Có thể sử dụng

Với hàng tỷ trang web trên mạng, cố gắng tìm những từ thích hợp để sử dụng khi bạn muốn tìm kiếm một cái gì đó thường có thể được khó khăn, đặc biệt là khi bạn đang tìm kiếm thông tin về một chủ đề mà bạn không biết quá nhiều về.

Là một nhà thiết kế hoặc chủ sở hữu trang web, đến với các từ trên các trang của bạn mà người tìm kiếm mong đợi để xem, và có thể sử dụng để tìm kiếm những gì bạn cung cấp cũng có thể khó khăn.

Công cụ tìm kiếm thường hành động như một người đàn ông trung giữa người tìm kiếm và sở hữu trang web, giúp mang mọi người đến các trang có thể giúp họ đáp ứng một số loại thông tin cần thiết, hoặc thực hiện một số nhiệm vụ. Một lần nữa, điều đó có thể khó khăn, cố gắng để có được một số ý tưởng về những gì mọi người đang tìm kiếm với hai hoặc ba từ, và hiển thị một danh sách các trang dịch vụ seo web có thể hữu ích cho những người tìm kiếm.

Công cụ tìm kiếm sẽ thường xuyên cung cấp các đề xuất tìm kiếm dựa trên các từ mà một loại tìm kiếm vào hộp tìm kiếm, để cố gắng làm cho nó dễ dàng hơn cho những người tìm kiếm. Biết thêm về cách các công cụ tìm kiếm tìm thấy những gợi ý có thể hữu ích để tìm kiếm và cho chủ sở hữu trang web.

Bạn có thể thấy những gợi ý truy vấn trên hoặc dưới các kết quả tìm kiếm mà bạn được hiển thị khi bạn tìm kiếm, hoặc xuất hiện trong một thả xuống dưới hộp tìm kiếm khi bạn gõ. Họ thường được hiển thị với các điều khoản như sau hiện lên trước mặt họ:

Tìm kiếm (Google)
Tìm kiếm liên quan đến (Google)
Ý của bạn là (Google)
Có phải bạn muốn tìm kiếm (Google)
Cũng cố gắng (Yahoo)
Khám phá các khái niệm liên quan (Yahoo)
Chúng tôi đã bao gồm [truy vấn họ nghĩ bạn có nghĩa] Kết quả. – Hiển thị chỉ [truy vấn mà bạn đã gõ trong] (Yahoo)
Tìm kiếm (Bing)
Kết quả được bao gồm cho [truy vấn họ nghĩ bạn có nghĩa]. Trình bày các kết quả cho [truy vấn mà bạn đã gõ trong] (Bing)
Related Searches (Ask.com)
Ý của bạn là (Ask.com)
Sử dụng Đề xuất chiến lược truy vấn trong Searches hoặc phát triển nội dung

Nếu bạn viết hoặc phát triển nội dung cho các trang web, những tìm kiếm liên quan có thể cung cấp một số ý tưởng về những lời bổ sung mà bạn có thể muốn sử dụng trên các trang của bạn, hay khái niệm mà bạn có thể muốn khám phá với các trang khác.

Bắt một ý tưởng về cách các công cụ tìm kiếm có thể đến với những nghi vấn liên quan có thể cung cấp cho người tìm kiếm và chủ sở hữu trang web với các phương pháp có thể giúp đỡ trong việc đến với các tìm kiếm hiệu quả hơn hay khám phá nhiều điều khoản và khái niệm. Một ứng dụng bằng sáng chế gần đây của Yahoo cung cấp một cái nhìn tại một số chiến lược mà họ sử dụng trong đến với rất nhiều cải truy vấn và góp ý.

Trọng tâm của việc nộp bằng sáng chế là làm thế nào các chiến lược có thể được sử dụng cùng nhau để cung cấp nhiều gợi ý truy vấn, hoặc để tìm những cái tốt nhất để cho người tìm kiếm. Trong khi giải thích làm thế nào họ có thể pha trộn với nhau nhiều chiến lược đề xuất, chúng tôi đang trình bày với một tổng quan về các chiến lược có thể được sử dụng để đưa ra những lời đề nghị. Tôi sẽ cung cấp một ví dụ về việc nộp bằng sáng chế về cách những chiến lược có thể được pha trộn, và sau đó nhìn vào chiến lược bản thân:

Một người nào đó có thể tìm kiếm cho cụm từ “làm thế nào để làm món súp gà.”

Công cụ tìm kiếm nhiều người sử dụng một cái gì đó gọi là một nhà cung cấp tàu ngầm truy vấn viết lại để đến với cụm từ “canh gà.”

Một giả thuyết khác có thể được bổ sung hoặc thay thế đề nghị rằng việc sử dụng một đơn vị cung cấp dịch vụ truy vấn viết lại, để đến với “công thức nấu ăn súp gà.”

Các chiến lược khác nhau mà Yahoo sử dụng được tạo ra thông qua việc sử dụng các “nhà cung cấp truy vấn viết lại”, hoặc các chương trình viết lại các truy vấn để đưa ra lời đề nghị. Những gợi ý có nghĩa là để cung cấp một cách cho người tìm kiếm để đến gần hơn với những “ý định đích thực” đằng sau truy vấn ban đầu của họ. Một người tìm kiếm có thể nhìn vào kết quả tìm kiếm cho truy vấn ban đầu của họ, hoặc nhấp chuột vào một liên kết từ một trong những gợi ý để xem một bộ mới của kết quả tìm kiếm dựa theo đề nghị đó.

Phương pháp tiếp cận Đề xuất Query viết lại

Dưới đây là một số trong những phương pháp có thể được sử dụng để tạo ra các đề xuất truy vấn dựa trên truy vấn ban đầu của một người tìm kiếm:

Đơn vị – Đã có một vài hồ sơ bằng sáng chế và giấy tờ từ Yahoo mà mô tả những gì họ gọi là đơn vị là những từ hoặc cụm từ mà có một số ý nghĩa ngữ nghĩa như khái niệm “đơn vị.”. Ví dụ, cụm từ “New York City” đề cập đến một địa điểm cụ thể như là một khái niệm. Yahoo có thể tạo ra các đề xuất dựa trên nhìn vào thường xuyên như thế nào từ trong truy vấn có thể hiển thị trong “đơn vị” khác trong nhật ký truy vấn của họ. Trong ví dụ súp gà trên, khái niệm “công thức nấu súp gà,” bao gồm các khái niệm về “súp gà”, và nếu nó xuất hiện thường xuyên trong các tìm kiếm, nó có thể được cung cấp như là một gợi ý truy vấn.

Gossip – Dựa trên thông tin từ các bản ghi truy vấn. Nhật ký truy vấn được phân tích với các điều kiện mà người tìm kiếm có thể sử dụng trong các tìm kiếm sau một truy vấn ban đầu. Searchers có thể tinh chỉnh tìm kiếm của họ để cố gắng thu hẹp hoặc thay đổi phạm vi truy vấn ban đầu. Nếu một số người đã tìm kiếm cho “công thức nấu súp gà” sau đó với một tìm kiếm cho “con gà và bánh bao,” hơn mà có thể được cung cấp như là một gợi ý truy vấn.

Submarine – Cách tiếp cận này dự đoán nếu một thuật ngữ có thể bị xóa từ một truy vấn mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu truy vấn. Ví dụ “làm thế nào để làm món súp gà” có thể được thay đổi để “canh gà” trong khi tìm kiếm cho các ban nhạc “The Who” sẽ không được thay đổi.

Spell Kiểm tra – Kiểm tra các truy vấn cho lỗi chính tả, ví dụ như “chickn” sẽ được đổi thành “gà”.

Xuất phát – Thay đổi các truy vấn bằng cách đưa từ xuống mẫu gốc, cơ sở hoặc gốc của họ, chẳng hạn như thay đổi “công thức nấu súp gà” để “công thức súp gà.”

MODS thay thế – Chúng tôi đang nói rằng phương pháp này là “điều chỉnh để cung cấp quảng cáo có liên quan.” Điều này có thể bao gồm một sửa đổi nhỏ hoặc thay thế cho thuật ngữ gốc hoặc các điều khoản.

Prisma – xuất phát đề xuất truy vấn ứng cử viên bằng cách nhìn vào các tài liệu có liên quan đến các truy vấn ban đầu và nhìn thấy những gì các truy vấn khác là thích hợp đối với những tài liệu, và có thể dẫn đến ý kiến ​​cho rằng không giống với các truy vấn ban đầu.

Xóa Dự đoán – Nếu một cụm từ tìm kiếm có chứa nhiều hơn một nhiệm kỳ, và người tìm kiếm sử dụng cụm từ đó trong các tìm kiếm thường xóa một trong các điều khoản trong một phiên tìm kiếm để thử để có được kết quả tốt hơn, thông tin về xóa bỏ như vậy có thể được theo dõi, và có thể được sử dụng sau đó là một gợi ý tìm kiếm tiềm năng. Để biết thêm về những dự đoán xóa, xem tôi bài Ký Hành vi: Dự đoán xóa.

Chúng tôi được biết rằng một số trong những phương pháp tiếp cận có thể làm việc tốt hơn với một số truy vấn hơn những người khác:

Do đặc điểm hoặc tính năng cá nhân như chiều dài, phần chi phối của lời nói, sự hiện diện của điều kiện địa lý, chữ số, hoặc ngừng lời, vv khác nhau giữa các truy vấn tìm kiếm, kỹ thuật viết lại khác nhau có hiệu quả đối với các loại truy vấn cụ thể.

Ví dụ, nó là hữu ích để áp dụng xóa bỏ các truy vấn dài như “bảo hiểm xe giá rẻ”, nhưng không phải để truy vấn một từ như “nintendo”, mà một trong hai điều kiện thay thế hoặc mở rộng được ưa thích. Vì vậy, không có QRP single thành công có thể tạo ra các đề xuất cho tất cả các loại truy vấn dịch vụ seo website.

Việc nộp đơn sáng chế là:

Học Chính sách Query Rewrite
Được phát minh bởi Karolina Buchner và Ralph Rabbat
US Patent Application 20090198644
Giao cho Yahoo
Xuất bản ngày 06 tháng tám 2009
Nộp: 05 tháng 2 2008

Trừu tượng

Một pha trộn cung cấp truy vấn viết lại mất như là một đầu vào một truy vấn tìm kiếm và tạo ra một danh sách gợi ý truy vấn viết lại.

Các truy vấn trộn viết lại nhà cung cấp tạo ra các đề xuất bằng cách áp dụng một số nhà cung cấp truy vấn viết lại cá nhân trong loạt để truy vấn. Trình tự, trong đó cung cấp truy vấn viết lại được áp dụng cho một truy vấn được mã hóa trong một chính sách truy vấn viết lại. Chính sách khác nhau giữa các loại truy vấn. Một thành phần động cơ ứng dụng chính sách lựa chọn mà chính sách để áp dụng cho một truy vấn được đưa ra dựa trên cluster mà một truy vấn thuộc.

Các công cụ ứng dụng chính sách sử dụng một thuật toán máy học để gán một truy vấn đến một cụm dựa trên các tính năng truy vấn. Các động cơ thế hệ chính sách tạo ra các chính sách và đào tạo các thuật toán phân nhóm được sử dụng bởi các ứng dụng chính sách động cơ ẩn dựa trên đào tạo bộ dữ liệu và các bản ghi truy vấn.

Phần kết luận

Có thể có nhiều cách khác nhau để cố gắng để đặt cùng một truy vấn để tìm kiếm thông tin thông qua một công cụ tìm kiếm. Những đề nghị truy vấn hoặc sàng lọc tìm kiếm động cơ phục vụ không có khả năng để thực hiện tìm kiếm dễ dàng hơn cho người tìm kiếm.

Họ cũng có thể cung cấp ý tưởng cho những người đang tạo ra các nội dung cho các trang web trên các từ liên quan và các chủ đề mà họ có thể muốn xem xét việc cho các trang trong trang web của họ. Hiểu biết về một số các chiến lược tìm kiếm gợi ý rằng một công cụ tìm kiếm như Yahoo có thể thử sử dụng có thể đưa ra một số cái nhìn sâu sắc vào các đề xuất tại sao nhất định có thể được cung cấp cho người tìm kiếm.

Share this post