Trên Google Hệ thống Tài liệu tham khảo Từ trang web mạng xã hội Như Orkut để Đánh giá bài viết

Gần đây Robert Scoble đã trình bày một vài video về chủ đề Tại sao Mahalo, Techmeme, và Facebook sẽ đá mông của Google trong bốn năm. Đó là một chủ đề gây tranh cãi, và tạo ra một số phản ứng signficant và cảm xúc, chẳng hạn như hai bài viết sau đây từ Rand Fiskin và Danny Sullivan.

Tôi sử dụng để tôn trọng ý kiến ​​của Robert Scoble …
The Promise & Reality Of Trộn Các đồ thị xã hội Với Công cụ Tìm kiếm
Tuần trước, Loren Baker hỏi tôi về các ứng dụng bằng sáng chế đó cho thấy làm thế nào Google và Yahoo có thể được sử dụng thông tin từ người sử dụng và các chú thích đánh dấu trang xã hội và các trang web mạng ảnh hưởng đến thứ hạng của các kết quả tìm kiếm. Tôi đã gửi lại một danh sách mười ứng dụng bằng sáng chế từ Google và Yahoo mà Loren bao gồm trong bài viết xuất sắc của ông về chủ đề này – Ảnh hưởng trực tiếp truyền thông xã hội của Công cụ Tìm kiếm Xếp hạng.

Tôi đã xem video của Robert Scoble, nhưng không có bất kỳ ghi chú trong khi làm như vậy. Tôi đã nhìn thấy đoạn mã này từ Robert trong bài Rand sau khi tới qua một ứng dụng bằng sáng chế từ Google công bố tuần trước về cách sử dụng tài liệu tham khảo trong Orkut có thể được sử dụng để ảnh hưởng đến thứ hạng của các kết quả tìm kiếm cho các bài viết và các trang web:

Google không hiểu hành vi xã hội … Họ đã không chứng minh được bất kỳ thông thạo tại làm như vậy. Họ thậm chí còn sở hữu Orkut và họ không sử dụng nó trong tìm kiếm của họ. Tại sao vậy? Bởi vì họ không thể.

… Robert Scoble trên đồ thị xã hội Dựa Tìm kiếm dịch vụ seo

Các ứng dụng bằng sáng chế đã được công bố sau khi Robert thốt ra câu nói này, nhưng nó không mô tả rõ ràng tài liệu tham khảo từ các thành viên của một trang web mạng xã hội như Orkut có thể được sử dụng để ảnh hưởng đến thứ hạng của các kết quả tìm kiếm.

Các phương pháp và hệ thống cho việc ủng hộ kết quả tìm kiếm
Được phát minh bởi Misha Dynín
United States Patent Application 20070203887
Công bố 30 tháng 8 năm 2007
Nộp: 30 Tháng sáu 2004

Trừu tượng

Các phương pháp và hệ thống để cải thiện trải nghiệm tìm kiếm người dùng một công cụ tìm kiếm bằng cách cung cấp một cách cho người dùng liên quan để tạo ra và chia sẻ danh sách cá nhân của bài viết thông qua định danh xác nhận các bài báo. Tìm kiếm sự ủng hộ có thể được sử dụng để cá nhân hoá được xếp hạng công cụ tìm kiếm của các bài báo bằng cách cung cấp một cách cho người dùng để lại thứ hạng các bộ nhận dạng bài viết cho mình và cho những người tin tưởng họ.

Các ứng dụng bằng sáng chế mô tả một quá trình khá chi tiết, nơi mọi người có thể tạo ra các danh sách cá nhân hoá các bài báo và tài liệu tham khảo trên dịch vụ seo website và chia sẻ chúng với bạn bè và những người quen biết của họ với các mạng xã hội. Nó không trích dẫn Orkut như một mạng xã hội ví dụ, nhưng nó có thể là hồ sơ và các mối quan hệ trong các mạng xã hội khác cũng có thể được sử dụng với các quá trình mô tả.

Những giới thiệu sau đó có thể ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm mà mọi người nhìn thấy trong kết quả tìm kiếm, và có thể cho phép người tìm kiếm từ các mạng xã hội để thấy sự ủng hộ từ các thành viên khác của mạng xã hội, và kết quả tìm kiếm dựa trên những rerank tán thành.

Các công cụ tìm kiếm không được bỏ qua các mạng xã hội bằng bất kỳ phương tiện.

Share this post


thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video