Thanh công cụ của Google 5: Đồng bộ hóa thiết lập của bạn và Chia sẻ Lịch sử duyệt của bạn

Nếu bạn ngồi ở nhiều hơn một máy tính một cách thường xuyên, và bạn sử dụng một số tính năng thanh công cụ của Google, bạn có thể muốn một lời đề nghị mới từ Google trong phiên bản mới nhất của thanh công cụ của họ.

Nếu bạn chia sẻ máy tính với một hoặc nhiều người hơn, bạn cũng có thể đánh giá cao việc có một thanh công cụ đó được cấu hình theo sở thích của bạn chứ không phải là một trong đó là chia sẻ bởi nhiều người sử dụng.

Tính năng mới này trong thanh công cụ Google 5 là đồng bộ, cho phép bạn chia sẻ các cài đặt trên thanh công cụ dịch vụ seo website Google của bạn giữa nhiều máy tính, hoặc cá nhân hóa thanh công cụ với thị hiếu của bạn khi chia sẻ máy tính với người khác.

Các thanh công cụ mới đã được công bố tại Google Blog chính thức trong thanh công cụ Google: Hãy công cụ của bạn với bạn.

Phiên bản này của các thanh công cụ duy nhất là hiện nay có sẵn cho Internet Explorer, và cung cấp một số tính năng mới khác, chẳng hạn như khả năng để thêm nút Google Gadget để Brower của bạn, việc bổ sung của Google tính xách tay với một tích hợp của Google bookmarks với máy tính xách tay, và cải thiện tính năng tự động.

Theo Thông báo bảo mật Google Toolbar, nhiều người trong số các tính năng tùy chọn của thanh công cụ này yêu cầu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn cho họ làm việc. Bạn cũng có thể truy cập vào Lịch sử Web, Gmail, và Safe Browsing qua Thanh công cụ mới.

Đối với người dùng Firefox, có một phần mở rộng Firefox mà thực hiện một chức năng đồng bộ hóa, được mô tả tại blog chính thức của Google năm ngoái trong Get đồng bộ. Các tác giả của bài viết đó là Brian Rakowski. Bạn sẽ thấy tên của mình một lần nữa, dưới đây.

Các thanh công cụ kết hợp một vài chuyển động thông minh của Google trong việc cho phép một người dùng để cấu hình một thanh công cụ cầm tay thông qua sychronization, và trong việc cung cấp các tính năng hữu ích hơn trong thanh công cụ.

Đồng bộ hóa và nhiều người trong số các thanh công cụ tính năng mới chỉ làm việc khi một người nào đó đăng nhập vào tài khoản Google của họ, và một số các tính năng tùy chọn liên quan đến các bộ sưu tập của trình duyệt (History Web, PageRank, và Safe Browsing) và chú thích (Bookmarks và Notebook) thông tin.

Điều đó cho phép Google thu thập thông tin nhiều hơn về cách mọi người sử dụng các công cụ tìm kiếm và làm thế nào họ duyệt Web, và liên kết thông tin với một người dùng cụ thể.

Chúng tôi đã nhìn thấy một số lượng tốt của các hồ sơ bằng sáng chế từ Google mà chỉ ra rằng người dùng dựa trên dữ liệu là một phần ngày càng tăng của các trang như thế nào có thể được xếp hạng bởi các công cụ tìm kiếm, và những quảng cáo có thể được hiển thị cho người tìm kiếm.

Vì vậy, các tính năng mới có cái giá của việc chia sẻ thêm thông tin với Google. Nếu bạn lo ngại về sự riêng tư của bạn, bạn có thể muốn xem qua các chính sách bảo mật của Google.

Tính năng đồng bộ là chủ đề của một vài ứng dụng bằng sáng chế dịch vụ seo của Google đã được công bố tuần trước.

Giải quyết mâu thuẫn khi Đồng bộ thông số cấu hình Trong Nhiều khách hàng
Nhà sáng chế: Brian D. Rakowski, Kristina Holst, Aaron Boodman, Marria S. Nazif, Fritz J. Schneider, Glen Murphy
Phân về Google
US Patent Application 20070283049
Publshed ngày 06 tháng mười hai năm 2007
Nộp 02 Tháng Sáu 2006

Đồng bộ thông tin cấu hình Trong Nhiều khách hàng
Nhà sáng chế: Brian D. Rakowski, Kristina Holst, Aaron Boodman, Marria S. Nazif, Fritz J. Schneider, Glen Murphy
Phân về Google
US Patent Application 20070283011
Xuất bản ngày 06 tháng mười hai năm 2007
Nộp 02 Tháng Sáu 2006

Trừu tượng

Một người sử dụng nhiều thiết bị của khách hàng (khách hàng) làm thay đổi cấu hình ứng dụng trên các khách hàng theo thời gian. Những thay đổi cấu hình được lưu trữ trong một sự kiện đăng nhập cục bộ trên mỗi khách hàng, cũng như trong một máy chủ đồng bộ hóa.

Khi một trong những khách hàng kết nối đến máy chủ đồng bộ, ví dụ như khi người dùng đăng nhập vào máy chủ đồng bộ trong khi sử dụng một khách hàng tương ứng, thông tin cấu hình trong máy chủ và máy khách được đồng bộ.

Mâu thuẫn, nếu có, trong những thay đổi cấu hình cho một ứng dụng tương ứng sẽ được giải quyết theo quy định một thủ tục giải quyết xung đột hoặc các quy tắc giải quyết xung đột liên quan đến ứng dụng đó.

Quan tâm của tôi trong đồng bộ hóa không phải là cách nó hoạt động nhiều như nó là một số thông tin mà Google có thể thu thập được về những người sử dụng các tính năng thanh công cụ và syncronization. Các ứng dụng bằng sáng chế làm cung cấp rất nhiều thông tin chi tiết về các chủ đề như mã hóa của một số loại dữ liệu, và làm thế nào máy chủ và máy khách tương tác trong quá trình này.

Những loại thông tin có thể được thu thập, để nó có thể được chia sẻ từ một máy tính khác, hoặc liên kết với một người dùng cụ thể trên cùng một máy tính? Dưới đây là một danh sách từ các ứng dụng bằng sáng chế:

Bookmarks,
Passwords,
Mở tab,
Mở cửa sổ,
Cookies,
Lịch sử tài khoản,
Dữ liệu cho tự động hoàn thành các hình thức,
Địa chỉ nhà nước, và;
Thông tin Layout.
Phần tuyên bố của các ứng dụng bằng sáng chế cho chúng ta biết một số thông tin cấu hình bao gồm một “nhà nước duyệt.”

[0014] Trong một số phương án, thông tin cấu hình bao gồm một trạng thái trình duyệt, bao gồm ít nhất hai loại mặt hàng được lựa chọn từ nhóm bao gồm các bookmark, mật khẩu, các tab mở, cửa sổ mở, cookies, lịch sử sử dụng, dữ liệu cho tự động hoàn thành hình thức, thông tin và bố trí cửa sổ.

Thật khó để nói nhất định, và nó không phải là hoàn toàn rõ ràng từ các hồ sơ bằng sáng chế, nhưng có vẻ như nó có thể nhớ các tab và cửa sổ mà bạn đã mở để các trang cụ thể khi gần gũi bạn trình duyệt của bạn, và sau đó mở nó lên và đăng nhập vào một máy tính mới hoặc đăng nhập vào các máy tính cùng một lần nữa sau khi một người khác đã sử dụng nó và thanh công cụ đồng bộ hóa riêng của họ.

Tôi đã không được cài đặt thanh công cụ nào để kiểm tra điều đó, nhưng nó có thể là một giá trị.

Share this post


thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video