Phân loại tư duy của việc viết lại Điều khoản tìm kiếm

Khi tôi đang tìm thông tin về một chủ đề, tôi sẽ hiếm khi dừng lại ở một tìm kiếm bất kể như thế nào tốt hay kém thông tin mà tôi tìm thấy trên các chủ đề có thể được.

Tôi sẽ xem xét một số kết quả mà tôi nhận được từ tìm kiếm của tôi, và có thể thay đổi những lời tôi sử dụng trong tìm kiếm của tôi dựa trên những gì tôi nhìn thấy trong những kết quả tìm kiếm. Đôi khi tôi sẽ bỏ qua những kết quả và cố gắng ra các điều khoản khác. Tôi có thể thêm một hoặc hai từ để tập trung tốt hơn tìm kiếm của tôi, hoặc loại bỏ một số từ để nhắm mục tiêu tốt hơn những gì tôi đang tìm kiếm. Tôi có thể sử dụng một nhà điều hành tìm kiếm nâng cao, chẳng hạn như một dấu trừ ngay lập tức ở phía trước của một từ, để cố gắng lọc ra một số kết quả mà không liên quan đến những gì tôi đang cố gắng để tìm thấy.

Một vài nhà nghiên cứu từ Đại học Washington đã xuất bản một bài báo được trình bày tại Hội nghị lần thứ 18 ACM Thông tin và Quản lý tri thức (CIKM 2009) trong tháng 11 năm 2009, mà có một cái nhìn cận cảnh về cách mọi người tìm kiếm trên web, và làm thế nào những người người tìm kiếm có thể thay đổi hình dáng và ghi lại các thuật ngữ truy vấn họ sử dụng khi cố gắng để tìm kiếm thông tin về một chủ đề.

Nếu bạn là một người tìm kiếm, biết một số chiến lược có thể giúp bạn tìm kiếm thông tin về các chủ đề mà bạn có thể gặp rắc rối tìm kiếm. Nếu bạn là một chủ sở hữu trang dịch vụ seo website, có một số kiến ​​thức về cách mọi người tìm kiếm có thể giúp bạn suy nghĩ về cách mọi người có thể tìm thấy trang web của bạn thông qua công cụ tìm kiếm.

Loại giấy này được phân tích và Đánh giá các phương pháp tái chiến lược trong Query Web Search Logs

Các tác giả, Jeff Huang và Efthimis N. Efthimiadis, nhìn kỹ vào bản ghi truy vấn từ AOL phát hành một vài năm trước đây, để nắm bắt thông tin về các phiên tìm kiếm từ tìm kiếm cá nhân, để đến một sự phân loại về cách mọi người có thể thay đổi những từ mà họ sử dụng khi đi từ một tìm kiếm khác tại một công cụ tìm kiếm. Những bản ghi truy vấn chứa hồ sơ của 36.389.567 truy vấn, và các phương pháp phân loại mà các nhà nghiên cứu đã sử dụng xác định 3.411.706 của những người như tái công của các truy vấn trước đó trong các tập tin log.

Những phân loại được trình bày như là một danh sách “tái công” hoặc tái tác phẩm của thuật ngữ truy vấn, mặc dù nó không phải là một danh sách đầy đủ. Ví dụ, các tác giả cho chúng ta trong giấy rằng họ đã không cố gắng để phân biệt giữa các thuật ngữ truy vấn tìm kiếm nơi có thể thêm vào hoặc đưa thông tin địa lý trong tìm kiếm của họ. Tôi cũng không thấy được bao gồm trong danh sách những nỗ lực của người tìm kiếm để tinh chỉnh một truy vấn bằng cách bao gồm các thông tin thời gian – “. Series thế giới” như thêm một “2005” để tìm kiếm cho giấy cũng không thảo luận về việc sử dụng tìm kiếm nâng cao khai thác, như một dấu trừ để lọc ra một số kết quả tìm kiếm.

Chúng tôi đang nói trong bài báo rằng một số trong những cách mà mọi người đã viết lại truy vấn của họ đã diễn ra thường xuyên hơn khi người tìm kiếm không tìm thấy nhiều trong các kết quả tìm kiếm mà là hữu ích cho họ, và rằng những cách khác để định dạng lại thuật ngữ truy vấn được sử dụng sau khi nó xuất hiện rằng họ đã tìm thấy những thông tin hữu ích trong quá trình tìm kiếm của họ.

Query tái công

Dưới đây là cách phân loại các tác giả của bài báo đã đưa ra cho tái công của truy vấn tìm kiếm mà họ nhìn thấy xảy ra phổ biến trong các truy vấn dữ liệu nhật ký mà họ nghiên cứu:

Lời Lập lại trật tự
Thì trật tự mới trong đó từ bạn gõ như một vấn đề truy vấn cho một tìm kiếm? Những người tìm kiếm cho [seattle bánh pizza cung điện] có thể thay đổi truy vấn của họ để [pizza seattle cung điện] để tìm kết quả mà họ có thể không nhìn thấy bằng tìm kiếm đầu tiên.

Thay đổi khoảng trắng và dấu chấm câu
Có thể thay đổi cách khoảng trắng và dấu chấm câu trong chương trình tìm kiếm, bạn kết quả khác nhau? Nếu bạn tìm kiếm [kem york mới] hoặc [icecream york mới] hoặc [kem york mới], bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm khác nhau?

Loại bỏ từ
Nếu bạn gõ một truy vấn dài ba hoặc bốn từ, và sau khi nhìn vào kết quả mà bạn thấy thực hiện việc tìm kiếm một lần nữa sau khi loại bỏ một hoặc hai từ, bạn có thể thấy một phạm vi rộng lớn hơn của kết quả. Ví dụ, nếu tôi tìm kiếm [cincinnati Bengals ohio], tôi có thể bỏ lỡ một số lượng tốt của kết quả mà tôi sẽ xem nếu tôi chỉ cần tìm kiếm [cincinnati Bengals].

Thêm Words
Đôi khi truy vấn tìm kiếm có thể quá rộng, và nó có thể hữu ích để thêm một từ hoặc nhiều hơn để tập trung tìm kiếm tốt hơn. Một tìm kiếm cho [virginia thế chấp] có lẽ không phải là tập trung tại [virginia lãi suất thế chấp], và sẽ cho tôi quá rộng một tập hợp các kết quả nếu nó là tỷ lệ thế chấp mà tôi đã thích khám phá.

URL Tước
Đôi khi mọi người gõ hoặc sao chép các URL hoặc địa chỉ web, một trang vào một hộp tìm kiếm hơn là thanh địa chỉ trình duyệt của họ. Sau đó, họ có thể loại bỏ những thứ như “.com”, “www.”, Và “http” từ truy vấn ban đầu của họ. Nếu bạn làm điều này trên Google những ngày này, nó sẽ thường mang bạn đến trang cho các URL mà bạn đã gõ vào chứ không phải là hiển thị cho bạn kết quả tìm kiếm. Nếu bạn muốn thực sự tìm kiếm các URL, bạn cần phải đặt dấu ngoặc kép xung quanh nó.

Xuất phát
Xuất phát phương tiện tước một từ xuống đến tận gốc rễ, Ví dụ, một tìm kiếm cho [câu cá trên cầu] có thể được viết lại như [cá trên cầu] hoặc [cá trên cầu]

Sử dụng từ viết tắt
Một người nào đó tìm kiếm các [National Aeronautics and Space Administration] có thể quyết định sử dụng các từ viết tắt của các tổ chức (NASA) trong tìm kiếm tiếp theo của họ.

Mở rộng từ viết tắt
Một người nào đó tìm kiếm [NASA] có thể quyết định sử dụng mở rộng các từ viết tắt của tổ chức [National Aeronautics and Space Administration] trong tìm kiếm followup của họ.

Sử dụng chuỗi con
Trường hợp một cái gì đó có thể được loại bỏ để phía trước hoặc phía sau của một tìm kiếm như là một tiền tố hoặc hậu tố. Ví dụ, truy vấn [là có phần mềm gián điệp trên máy tính của tôi] có thể được giảm đến một chuỗi nhỏ hơn như [là có phần mềm gián điệp].

Sử dụng Superstrings
Trường hợp một cái gì đó được thêm vào phía trước hoặc phía sau của một cụm từ tìm kiếm như là một tiền tố hoặc hậu tố, chẳng hạn như mở rộng một truy vấn cho [nevada cảnh sát rec] để [hồ sơ cảnh sát nevada 2008]

Sử dụng hoặc mở rộng từ viết tắt
Nơi mà các từ trong câu truy vấn có thể được kéo dài hoặc rút ngắn, chẳng hạn như thay đổi một truy vấn của [dict rút ngắn] để [Từ điển ngắn].

Thay Words
Những từ trong một truy vấn có thể được thay thế bằng những từ liên quan đến ngữ nghĩa. Những mối quan hệ có thể là từ đồng nghĩa, hyponyms, hypernyms, meronyms, hoặc holonyms. Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa tương tự, chẳng hạn như “xe” và “ô tô”. Một hyponym là một từ đó là một ví dụ cụ thể của một từ gốc (hay thuật ngữ truy vấn), chẳng hạn như chữ “đỏ tươi” thay vì “màu đỏ . “Một hypernym là nơi bạn có hạn hẹp hơn, chẳng hạn như hồng, và thay thế bằng các thuật ngữ rộng hơn liên quan, chẳng hạn như” đỏ. “Một meronym là một từ tên của một số tổng thể lớn hơn, chẳng hạn như” ngón tay ” cho “bàn tay.” Một holonym là một từ tên một tổng thể lớn hơn, chứ không phải là một phần nhỏ hơn, chẳng hạn như “bàn tay” cho “ngón tay”.

Sửa chữa Lỗi chính tả
Trong khi điều này có vẻ hiển nhiên trên riêng của mình, các nhà nghiên cứu chỉ tính lỗi chính tả khi lượng chỉnh sửa những cách viết là khá nhỏ.

Ngoài các cách phân loại trên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng đôi khi người tìm kiếm sẽ thay đổi nhiều hơn chỉ là một trong những điều được liệt kê ở trên tại một thời gian, chẳng hạn như thêm từ mới, thay đổi thứ tự của các từ, và những người khác. Một số tái công của các truy vấn có thể là quá khó khăn cho một thuật toán máy tính để nắm bắt càng tốt, và có thể đòi hỏi nhiều ngữ cảnh hoặc kiến ​​thức về văn hóa phổ biến. Họ tạo ra một ví dụ về một phương pháp tái truy vấn từ [như thế nào để tính toán các giá trị dinh dưỡng] để [người theo dõi trọng lượng tính].

Phần kết luận

Các mẫu trong phong trào cải tổ truy vấn được nhìn thấy trong các phân loại này có thể giúp tìm kiếm, chủ sở hữu trang web, và thậm chí cả công cụ tìm kiếm để tìm hoặc để cung cấp kết quả tốt hơn để tìm kiếm.

Nếu bạn thấy mình đang tìm kiếm thông tin về FEMA, bạn có thể muốn thử tìm kiếm followup cho [Federal Cơ quan Quản lý Khẩn cấp] để xem nếu bạn có thể tìm thấy một số kết quả mà bạn nếu không có thể đã bỏ lỡ. Thêm lời một truy vấn có thể giúp đỡ tốt hơn tập trung tìm kiếm. Loại bỏ từ từ một truy vấn có thể thực hiện một tìm kiếm ban đầu mà quá hẹp trở nên rộng hơn và có thể hữu ích hơn.

Nếu bạn là một chủ sở hữu trang web, cố gắng sử dụng các từ trên trang web của bạn mà bạn nghĩ rằng khách truy cập của bạn sẽ mong đợi để xem, hoặc có thể sử dụng để tìm kiếm và tìm thấy trang dịch vụ seo web của bạn, sự hiểu biết mà người tìm kiếm có thể viết lại thuật ngữ truy vấn của họ trong cách mô tả ở trên may cung cấp cho bạn một số ý tưởng trong khi bạn đang viết hoặc chỉnh sửa nội dung cho trang web của bạn. Ví dụ, nếu tôi đang viết về NASA, tôi sẽ đảm bảo rằng tôi bao gồm tên đầy đủ của cơ quan cũng như các từ viết tắt.

Tôi đã đề cập ở trên mà các phân loại trên không bao gồm việc bổ sung các điều kiện địa lý, hoặc các điều khoản mà có thể thêm một số ý nghĩa của thời gian để truy vấn. Tôi thích sử dụng dấu trừ toán tử tìm kiếm nâng cao ở phía trước của một số từ, để lọc ra một số kết quả tìm kiếm, và là loại truy vấn pháp tái cũng không được bao gồm. (Tôi rất muốn nhìn thấy một nghiên cứu từ một trong các công cụ tìm kiếm lớn trên thế thường người ta sử dụng toán tử tìm kiếm nâng cao trong tìm kiếm của họ, chẳng hạn như một dấu trừ hoặc trích dẫn xung quanh một cụm từ.)

Những chiến lược để bạn sử dụng khi bạn tìm kiếm mà không thể được đưa vào trong các phân loại trên?

Share this post