Làm thế nào google có thể gán điểm chất lượng để chơi cờ

Trong bài trước, tôi đã viết về cách Google có thể được kết hợp Sentiment Phân tích thành các đoạn mà họ đã cho thấy một số kết quả tìm kiếm. Một tính năng mới đã được công bố tại Searchology của Google là hiển thị xếp hạng người dùng cho các sản phẩm trên một số trang. Chúng tôi đã nói rằng những nhận xét có thể được tìm thấy trong “đoạn giàu” mà thể hiện dưới các tiêu đề cho một trang trong kết quả tìm kiếm, và trên các đoạn, hay mô tả cho một trang.

Một ứng dụng bằng sáng chế dịch vụ seo gần đây từ Google khám phá các chủ đề của xếp hạng, gán điểm chất lượng để Chơi cờ, và chiết khấu hoặc loại bỏ cách xếp hạng cho Chơi cờ không trung thực hoặc độc hại. Nó làm cho tinh thần để tìm một chút chặt chẽ hơn tại các xếp hạng mà bây giờ xuất hiện trong “đoạn giàu” và dành thời gian với việc nộp bằng sáng chế để xem nếu nó có thể tác động như thế nào xếp hạng có thể được hiển thị trong tương lai.

Trong một tìm kiếm cho [nhà hàng hải sản york mới], tôi tìm thấy một kết quả từ Yelp cho thấy xếp hạng tổng thể, số lượng đánh giá, và một dấu hiệu cho thấy thế nào đắt tiền nhà hàng được liệt kê có thể là:

kết quả tìm kiếm từ Google hiển thị 4 trong 5 sao từ 10 đánh giá phía dưới tiêu đề cho trang.

Một nhân tố xác định có hay không xếp hạng sẽ hiện lên cho một kết quả tìm kiếm cụ thể là có hay không các trang web được liệt kê trong kết quả đã sử dụng vi định hay tiêu chuẩn RDFa cho nhận xét của họ. Trên một trong các trang trợ giúp của họ, Google cung cấp các ví dụ về định dạng có ý kiến, và nói với chúng ta rằng:

Khi thông tin tổng quan được đánh dấu trong cơ thể của một trang web, Google có thể xác định nó và có thể làm cho nó có sẵn trong các trang kết quả tìm kiếm. Thông tin xét như xếp hạng và mô tả có thể giúp người sử dụng để xác định tốt hơn các trang web có nội dung tốt.

Một trong các từ khóa trong đoạn văn đó là từ “có thể”. Không có đảm bảo rằng Google sẽ hiển thị tất cả các ý kiến ​​cho các trang được đánh dấu một cách chính xác.

Google cũng có một trang mà tổ chức có thể được quan tâm trong việc hiển thị các đoạn thông minh có thể liên hệ với họ. Trong các hình thức trên trang đó, chúng ta có thể nhìn thấy một gợi ý của các khu vực khác mà Google có thể hiển thị xếp hạng.

Một phần của một hình thức liên lạc từ Google yêu cầu về dữ liệu có cấu trúc có thể có sẵn trên trang web của người liên hệ.

Vì vậy, ngoài việc đánh giá, Google có thể được xem xét cho thấy đoạn thông minh chứa thông tin về hồ sơ người từ những nơi như các mạng xã hội, thông tin doanh nghiệp địa phương, các sản phẩm để bán, và loại có thể thông tin khác.

Tất cả Ratings coi bình đẳng?

Khi Google cho thấy một giá aggregrate trên thang điểm từ 1-5 cho một trang web, nó đếm từng xem xét như nhau không? Nếu nó bây giờ, nó sẽ làm như vậy trong tương lai?

Nộp bằng sáng chế của Google khám phá xếp hạng cho các sản phẩm và dịch vụ, và mô tả trọng lượng bao nhiêu họ có thể cung cấp để xếp hạng nhất định dựa trên những người có thể làm giá.

Việc nộp đơn sáng chế là:

Đánh giá Chơi cờ
Được phát minh bởi Anurag Adarsh, Apurv Gupta, và Vihari Komaragiri
Phân về Google
US Patent Application 20090144272
Xuất bản ngày 04 tháng sáu 2009
Nộp 02 Tháng Mười Hai 2008

Trừu tượng

Một phương pháp máy tính thực hiện bao gồm xác định được đa số xếp hạng trên một đa số mặt hàng, trong đó đa số xếp hạng được thực hiện bởi một người sử dụng đầu tiên, xác định một hoặc nhiều sự khác biệt giữa sự đa dạng của xếp hạng, và xếp hạng bởi người dùng khác kết hợp với các mặt hàng, và tạo ra một điểm chất lượng cho người sử dụng đầu tiên sử dụng một hoặc nhiều sự khác biệt.

Việc nộp đơn sáng chế mô tả cách Google có thể phân biệt với giữa Chơi cờ trung thực và không trung thực Chơi cờ, bằng cách nhìn vào cách tương tự Chơi cờ xếp hạng là để những người khác đã đánh giá mặt hàng giống nhau hoặc tương tự. Nó thảo luận về cách xếp hạng của những người có xu hướng luôn luôn đánh giá tích cực (lạc quan) và xếp hạng của những người hoài đánh giá tiêu cực (bi quan) có thể xếp hạng của họ được điều chỉnh.

Tất nhiên, một mối quan tâm lớn trong việc cung cấp xếp hạng liên quan đến những người có thể cố gắng để “trò chơi” xếp hạng cung cấp đánh giá tích cực cho một sản phẩm để tăng xếp hạng của nó whild có thể cũng cung cấp các ý kiến ​​tiêu cực để giảm điểm số của các đối thủ cạnh tranh.

Kết quả tìm kiếm Rankings Dựa Khi Implict Ratings

Trong khi phần lớn các bằng sáng chế nộp thảo luận về xếp hạng rõ ràng, nơi mà một người đánh giá lựa chọn số một cho một sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc bình luận hoặc trang web, có một vài đoạn trong các tài liệu về xếp hạng “tiềm ẩn”, chẳng hạn như sau:

Người dùng cũng có thể ngấm ngầm đánh giá một mục, chẳng hạn như bằng cách xem một đoạn video trên mạng mà không bỏ qua cho một video khác.

Điều này một phần cụ thể của tài liệu dường như ngụ ý rằng các trang web cũng có thể được xếp hạng trong kết quả tìm kiếm dựa trên bảng xếp hạng từ Chơi cờ

Trong một đợt thi, một hệ thống máy tính thực hiện được tiết lộ bao gồm bộ nhớ lưu trữ xếp hạng bởi một đa số người sử dụng mạng kết nối của một đa số các mặt hàng, các phương thức tạo điểm chất lượng lên lương cho người dùng đăng ký những người đã đánh giá một hoặc nhiều của đa số mặt hàng, và một công cụ tìm kiếm được lập trình để xếp hạng kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng các điểm chất lượng lên lương. Các mặt hàng có thể bao gồm các tài liệu truy cập web có rời rạc, bảng xếp hạng ràng buộc từ người sử dụng kết nối mạng.

Phần kết luận

Các ứng dụng bằng sáng chế không đi vào chi tiết về cách điểm chất lượng có thể được tính toán cho các hạng mục Chơi cờ, và làm thế nào nó có thể loại bỏ một số đánh giá từ những người cung cấp những xếp hạng. Xếp hạng có thể được loại bỏ dựa trên lịch sử của các mặt hàng giá từ một người đánh giá cụ thể, làm thế nào nhanh chóng xếp hạng có thể xuất hiện từ Chơi cờ nào đó, và một số lý do khác.

Có thể là Google có thể chú ý hơn đến xếp hạng trong tương lai hơn là chỉ cung cấp một số lượng và xếp hạng trung bình cho các sản phẩm hay dịch vụ hoặc người bởi vì chủ sở hữu của trang dịch vụ seo website này đã được sử dụng các định dạng chính xác để hiển thị ra xếp hạng của họ. Các quá trình trong đơn sáng chế này có thể có một số được theo trong việc xác định xếp hạng tốt và cái xấu, và xác định xếp hạng, chúng tôi nhìn thấy trong tương lai.

Share this post