Làm thế nào Công cụ Tìm kiếm có thể Xếp hạng nội dung được tạo bởi người dùng

Thuật ngữ “dùng tạo nội dung”, thường viết tắt là “UGC,” bao gồm một phạm vi khá rộng của các từ và hình ảnh, hình ảnh và video và âm thanh mà bạn nhìn thấy và nghe thấy trên Web.

Ben Franklin, tự xuất bản Mỹ sớm.

Một điều mà có xu hướng để phân biệt “dùng tạo nội dung” từ nội dung khác trên web là du khách đến một trang web, có thể bao gồm cả chủ sở hữu của một trang web, là những người giúp xây dựng trang web, và thêm vào nó.

Dùng tạo nội dung có thể bao gồm những bảng tin và diễn đàn, wiki và đánh giá sản phẩm, danh sách gửi thư công cộng và Q & A các trang web, blog và blog ý kiến, podcast, và các loại khác của nội dung.

Bạn sẽ xem xét việc twitter để được UGC? Tôi sẽ. Khi bạn truy cập Amazon.com và đọc các ý kiến ​​của sách và âm nhạc và các nội dung khác, bạn đang đọc dùng tạo nội dung. Khi bạn Thăm Wikipedia, bách khoa toàn thư của con người tạo ra bạn thấy dựa vào dùng tạo nội dung.

Một ứng dụng bằng sáng chế từ Yahoo khám phá một cách tiếp cận để lập chỉ mục UGC, và bao gồm nó trong kết quả tìm kiếm dịch vụ seo Web.

Các nhà sáng chế của việc nộp bằng sáng chế cho chúng tôi biết rằng có một số thông tin rất hữu ích mà xuất hiện ở những nơi như ý kiến ​​về trang sản phẩm, và các khu vực khác mà các công cụ tìm kiếm đã không được rất hữu ích trong việc hiển thị để tìm kiếm.

Tại sao có thể tìm kiếm động cơ có vấn đề xếp hạng các thông tin tìm thấy trong dùng tạo nội dung? Dưới đây là ba lý do chúng ta biết rằng “cơ chế xếp hạng tiêu biểu cho thứ hạng của một tài liệu trong một tìm kiếm web, tuy nhiên, không phù hợp để xếp hạng UGC:”

Dùng tạo nội dung có xu hướng được khá ngắn,
Có thường không liên kết đến hoặc từ UGC; và,
Lỗi chính tả xu hướng phổ biến trong UGC.
Các ứng dụng bằng sáng chế giới thiệu chúng ta ba khái niệm có thể hữu ích trong bảng xếp hạng UGC, do đó nó sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm Web khi hữu ích. Các khái niệm này là:

Tài liệu tốt lành,
Author rank, và;
Vị trí xếp hạng.
Tôi sẽ mô tả những chi tiết dưới đây. Các ứng dụng bằng sáng chế chính nó là:

Phương pháp và bộ máy cho Rating dùng tạo nội dung trong Kết quả tìm kiếm
Được phát minh bởi Jaya Kawale, và Aditya Pal
Giao cho Yahoo
US Patent Application 20090271391
Đăng ngày 29 Tháng 10 2009
Nộp ngày 29 tháng tư năm 2008

Trừu tượng

Nói chung, một phương pháp và bộ máy cung cấp cho người dùng giá nội dung được tạo ra (UGC) đối với kết quả tìm kiếm động cơ. Các phương pháp và bộ máy bao gồm công nhận một trường dữ liệu UGC thu thập từ một tài liệu web nằm ở một vị trí web.

Các phương pháp và bộ máy tính toán: một yếu tố tài liệu lòng tốt cho các tài liệu web; một thứ hạng tác giả đối với một tác giả của trường dữ liệu UGC; và một thứ hạng vị trí cho vị trí web. Các phương pháp và bộ máy do đó tạo ra một yếu tố xếp hạng cho các lĩnh vực UGC dựa trên các yếu tố lòng tốt tài liệu, tác giả cấp bậc và xếp hạng vị trí.

Các phương pháp và bộ máy cũng xuất ra một kết quả tìm kiếm bao gồm các lĩnh vực dữ liệu UGC vị trí trong kết quả tìm kiếm dựa trên các yếu tố xếp hạng.

Các bước đầu tiên hướng tới thứ hạng dùng tạo nội dung là sự sáng tạo của một số tài liệu cho lòng tốt của một xem xét, hoặc một bài viết trên blog, hoặc một bài diễn đàn, hoặc phần khác của UGC.

Một số thuộc tính mà một công cụ tìm kiếm có thể nhìn vào trong việc xác định tài liệu lòng tốt có thể bao gồm:

Người dùng đánh giá (nếu có);
Tần số của bài viết trước và sau khi một tài liệu được đăng tải;
Ái lực theo ngữ cảnh của tài liệu với một tài liệu phụ huynh;
Gốc của chủ đề hoặc chủ đề;
Một số trang nhấp chuột / views cho các tài liệu (nếu có);
Tài sản trong các tài liệu như hình ảnh, liên kết, video và các đối tượng nhúng;
Chiều dài của tài liệu;
Chiều dài của sợi trong đó tài liệu nằm; và,
Tốt đẹp của văn trẻ em (nếu có).
Các bước tiếp theo thứ hạng UGC là để tạo ra một thứ hạng tác giả đối với tác giả của UGC. Một thứ hạng tác giả là một “thước đo của sự chuyên môn của các tác giả trong một khu vực nhất định.”

Các thuộc tính, một công cụ tìm kiếm có thể xem xét trong việc tạo ra một thứ hạng tác giả có thể bao gồm:

Một số / tin nhắn không liên quan có liên quan được đăng tải;
Tài liệu tốt lành của tất cả các tài liệu khởi xướng bởi các tác giả;
Tổng số tài liệu bắt đầu được đăng bởi các tác giả trong vòng một khoảng thời gian xác định;
Tổng số trả lời hoặc ý kiến ​​của các tác giả; và,
Một số nhóm mà tác giả là thành viên.
Hai bước đầu tiên xem xét các người dùng tạo bản thân nội dung, và các tác giả của nội dung đó. Bước thứ ba nhìn vào nơi mà nội dung đó là nằm, chẳng hạn như một bảng tin hay diễn đàn hoặc nhóm, và cung cấp một cấp bậc cho các vị trí.

Các thuộc tính rằng một công cụ tìm kiếm có thể đưa vào tài khoản trong bảng xếp hạng UGC liên quan đến một thứ hạng vị trí đối với nội dung bao gồm:

Một tỷ lệ hoạt động ở vị trí web, ví dụ như một số tài liệu gửi cho mỗi giờ;
Một số người dùng duy nhất ở vị trí web;
Một yếu tố tài liệu tốt lành trung bình cho các tài liệu trong vị trí web;
Một tác giả cấp bậc trung bình của những người sử dụng ở vị trí web; và,
Rank bên ngoài của địa điểm web.
Việc nộp đơn sáng chế cung cấp một vài cách mà ba biện pháp này có thể được kết hợp để giúp UGC hiện xếp hạng cho các truy vấn trong các kết quả tìm kiếm dịch vụ seo Website.

Như tôi đã được đọc sách này, tôi tự hỏi nếu tín hiệu giống như những người được liệt kê ở đây có thể chiếm hay không chúng ta thấy UGC như bài viết nào đó twitter cho một số kết quả tìm kiếm, hoặc đánh giá cho một số sản phẩm, hoặc UGC khác trong bảng xếp hạng.

Nó có khả năng rằng nếu Google và Bing đã được khám phá như thế nào để xếp hạng UGC (và họ có thể có), họ có thể được xem xét một số các tín hiệu tương tự.

Share this post