Google ghi lại những ý tưởng của quảng cáo game

Tôi nhớ đọc một cuốn tiểu thuyết của Stephen King một vài năm trở lại, và nhận được đến một điểm mà một trong những nhân vật trong cuốn sách lấy một cốc để làm dịu cơn khát của mình. Không có lý do gì để đề cập đến một thương hiệu trong câu chuyện – nó không thêm vào cốt truyện, nó không làm cho câu chuyện có vẻ thực tế hơn, và nó cảm thấy giống như các tiểu thuyết gia chỉ bao gồm các thương hiệu của nước ngọt vì anh có thể đã được trả tiền để làm như vậy. Tôi không có ý tưởng hay không đó là thực sự là trường hợp, nhưng nó thực sự giảm bớt sự đánh giá của tôi về tiểu thuyết.

Trong thế giới hay vũ trụ của một trò chơi, một người lái xe xuống đường cao tốc có thể nhìn thấy biển quảng cáo trên các mặt bên của đường chứa quảng cáo thực tế. Quầy hàng có thể thực hiện những dấu hiệu, và các tòa nhà dễ nhận biết và logo sản phẩm có thể xuất hiện trong các trò chơi trong quá trình chơi. Tôi viết về một số trong những triển khai tốt các trò chơi mà Google đã thảo luận trong hồ sơ bằng sáng chế mà họ phát hành vào quảng cáo trong trò chơi trong một bài có tiêu đề Google Games Patent Filing về quảng cáo theo địa.

A nộp bằng sáng chế dịch vụ seo mới từ Google thảo luận làm thế nào họ có thể theo dõi và đo lường “ấn tượng” của các quảng cáo thực sự được đặt trong một trò chơi.

Google cung cấp một số thông tin về quảng cáo mà họ đã thể hiện trong các trò chơi trên trang của họ, chẳng hạn như video, hình ảnh, và quảng cáo văn bản, và cho chúng ta một nghiên cứu trường hợp về các trang trợ giúp của họ cho thấy một nhân vật trong một trò chơi giới thiệu quảng cáo video trong một thời gian gián đoạn ngắn từ chơi game. Nhưng họ không có vẻ để cung cấp quảng cáo bên trong một trò chơi trong khi chơi trò chơi thực tế. Ít nhất là chưa.

Các ứng dụng bằng sáng chế mới mô tả cách một ấn tượng trò chơi có thể được đo lường:

Các đặc điểm kỹ thuật hiện nay mô tả một giải pháp trong đó tất cả những ấn tượng về một loại nhất định, ví dụ như một bảng quảng cáo ảo trong game, là luôn đo cho tất cả các lần hiển thị trong cùng một trò chơi, cho tất cả các cầu thủ của trò chơi và trên tất cả các nền tảng mà trên đó các trò chơi được chơi. Điều này cung cấp cho các nhà quảng cáo một phép đo thực tế mà họ có thể so sánh hiển thị, và làm cho chúng hiểu tốt hơn ROI của họ cho một quảng cáo cho hay chiến dịch.

Điều này rất có giá trị cho các nhà quảng cáo và các đại lý của họ đã tìm cách nắm bắt các giá trị của những nỗ lực của họ và các chi phí quảng cáo của họ. Ngoài ra, khả năng hiểu và do đó tối ưu hóa ROI dịch để quảng cáo hiệu quả hơn, có khả năng dẫn đến một tổng thể tiết kiệm cho nhà quảng cáo.

Việc nộp đơn sáng chế là:

In-game ấn tượng
Được phát minh bởi Daniel Willis, Michael Doiron
Phân về Google
US Patent Application 20090144140
Xuất bản ngày 04 tháng sáu 2009
Nộp 30 Tháng 11 năm 2007

Các hành động thực sự xác định những gì ấn tượng có thể được cho ở vị trí quảng cáo trò chơi có thể là một bước đầu tiên hướng tới Google chạy quảng cáo như vậy.

Những loại những thứ có thể được xem xét khi xác định những gì ấn tượng có thể được?

Những điều mà có thể được coi là có thể bao gồm:

Chiều dài ấn tượng,
Tỷ lệ màn hình chiếm đóng bởi các quảng cáo,
Tỷ lệ tắc quảng cáo,
Chất lượng hiển thị quảng cáo, và;
Góc nhìn của tầm nhìn.
Ấn tượng dài – số khung màn hình liên tục trong đó bất kỳ phần nào của một quảng cáo được quan sát bởi một cầu thủ. Ví dụ về các giá trị tối thiểu và tối đa có thể là 30 và 100 khung hình. Nếu tỷ lệ khung hình có thể dựa trên một tỷ lệ khung hình của 5 khung hình mỗi giây, nếu bất kỳ phần nào của một quảng cáo được quan sát liên tục trong ít nhất 6 giây và tối đa là 20 giây, các tiêu chuẩn chiều dài ấn tượng sẽ được coi là hài lòng.

Tỷ lệ màn hình chiếm đóng quảng cáo – Một quảng cáo phải bao gồm một tỷ lệ phần trăm nhất định của màn hình để tính là một ấn tượng. Một ví dụ có thể là 25% của màn hình.

Tỷ lệ tắc quảng cáo – Tỷ lệ các quảng cáo đó đang ẩn, có thể bằng một trò chơi đối tượng. Như một ví dụ, nếu một quảng cáo là hơn 35% làm tắc, hoặc ẩn, nó có thể không được tính là một ấn tượng.

Chất lượng của quảng cáo ấn tượng – Điều này có thể bao gồm những thứ như mức độ tương tác với quảng cáo.

Ví dụ – nếu quảng cáo là đối tượng thực tế giống như một thức uống mà có một thương hiệu dễ nhận biết do của nó “màu sắc, tên, hình dáng, thương mại, hoặc các loại tương tự,” chất lượng hiển thị quảng cáo có thể khác nhau dựa trên hay không một máy nghe nhạc hay diễn viên trong các trò chơi tương tác với nó, hoặc nó chỉ có thể nhìn thấy trong các trò chơi. Nếu một người chơi game “tràn nó, lấy nó, uống nó, và như thế,” đó sẽ được coi là một mức độ chất lượng cao của sự tương tác và có thể được tính là một ấn tượng quảng cáo chất lượng cao hơn.

Góc nhìn – góc nhận thức từ đó các quảng cáo được xem. Sản phẩm quảng cáo tại điểm trực tiếp của người chơi trò chơi, hoặc ở một góc với nó, hay tìm cách xa nó hoàn toàn?

Có một số nhà quảng cáo dịch vụ seo website mà tôi cung cấp các cơ hội trình bày quảng cáo trong game, và thậm chí một Obama cho Tổng thống biển quảng cáo đã được nhìn thấy năm ngoái trong một trò chơi Xbox.

Google sẽ bắt đầu cung cấp trong các quảng cáo trò chơi đã được tích hợp vào chơi trò chơi thực tế đôi khi trong tương lai?

Làm thế nào có thể chơi trò chơi phản ứng với quảng cáo như vậy? Họ sẽ cảm thấy cùng một cách mà tôi đã làm trong khi đọc cuốn tiểu thuyết mà Stephen King và đi qua những gì dường như là một vị trí được trả cho Coca-Cola? Họ sẽ bỏ qua các quảng cáo? Họ sẽ xem xét các quảng cáo không thể tránh khỏi, và các chi phí vui chơi một trò chơi miễn phí hoặc với chi phí thấp?

Share this post