Chuột Vs. EyeTracking: Chuột wins, Tìm kiếm chiến lược thành công hơn

Tại SIGIR 2007, một trong những cuộc hội thảo được tổ chức tại Hội nghị tháng Bảy ở Amsterdam là trên thông tin Web Tìm kiếm và tương tác.

Web thông tin tìm kiếm và tương tác liên quan đến việc xem xét cách thức mà người tìm kiếm tương tác với nội dung trên web và các ứng dụng khi họ đang tìm kiếm một cái gì đó. Hội thảo bao phủ một loạt các nghiên cứu, và tôi muốn đi vào một chi tiết nhỏ hơn trên một vài tài liệu đã được tác giả và đồng tác giả của Google nhân viên.

Các giấy tờ làm việc và ghi chú từ hội thảo có chứa một kết hợp tốt đẹp của các chủ đề, trong đó có giá trị tham xem. Các giấy tờ tại mà link mà ban đầu tôi chú ý là một trong những thí nghiệm với theo dõi ánh mắt và di chuyển chuột, và một là khám phá các chiến lược để tìm kiếm Web.

Tìm hiểu Làm thế nào phong trào chuột Relate Movements Eye on Web Search Results Pages
Kerry Rodden (Google) và Xin Fu (Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill)

Một cú nhấn chuột là một chỉ số đã được chứng minh sự quan tâm của người dùng trong kết quả tìm kiếm dịch vụ seo website. Trong bài báo này, chúng tôi khám phá những tiềm năng của một tinh tế hơn tín hiệu: di chuyển chuột. Chúng tôi đã tiến hành một cuộc nghiên cứu nơi người tham gia hoàn thành một loạt các nhiệm vụ bằng cách sử dụng Google, và chúng tôi theo dõi cả chuyển động mắt của họ và di chuyển chuột.

Chúng tôi thảo luận về mối quan hệ giữa các phong trào, và ba loại khác nhau của các mô hình phối hợp mắt-chuột. Chúng tôi tin rằng việc di chuyển chuột có tiềm năng nhất như là một cách để phát hiện mà kết quả các yếu tố trang người dùng đã xem xét trước khi quyết định nơi để bấm.

Tôi nhớ lại ứng dụng bằng sáng chế của Google trên chương trình tăng tốc Web của họ, và thảo luận của nó sử dụng theo dõi chuột để dự đoán ai đó một khả năng có thể truy cập tới, để họ có thể tải trước trang đó. Tôi đã viết về nó trong ứng dụng bằng sáng chế cho Google Web Accelerator?

Báo cáo thứ hai mà tôi rất thích đọc sách là một trong những từ Anne Aula tại Google:

Đặt tên cho Topic hay Reversing Query khoản từ tài liệu Kết quả – Chiến lược thành công trong Web Search

Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng các chiến lược của hầu hết các tìm kiếm web rất đơn giản: họ sử dụng các truy vấn ngắn mà không khai thác và bổ hay mắc sai lầm với họ, và họ chủ yếu dựa trên trang đầu tiên của kết quả trả về bởi các công cụ tìm kiếm.

Tuy nhiên, câu hỏi liệu người sử dụng là thành công với những chiến lược đơn giản đã nhận được ít sự chú ý. Bài viết này mô tả các chiến lược mà người tìm kiếm web có cho xây dựng truy vấn và kết quả đánh giá và tập trung cụ thể vào các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của các chiến lược.

Dựa trên sự hiểu biết về những hạn chế của chiến lược của người sử dụng, bài báo trình bày ý tưởng về cách công cụ tìm kiếm hiệu quả hơn có thể hỗ trợ người sử dụng trong quá trình tìm kiếm thông tin bằng cách tham gia các người sử dụng trong một tương tác đối thoại như thế nào.

Tôi thích rằng nghiên cứu này không liên quan đến những gì người tìm kiếm tìm kiếm khi sử dụng một công cụ tìm kiếm, mà là cách họ tìm kiếm những gì họ đang tìm kiếm.

Họ sử dụng các toán tìm kiếm đặc biệt như dấu hiệu dấu cộng và trừ ở phía trước của một số từ trong tìm kiếm của họ? Họ có tinh chỉnh các truy vấn của họ bằng cách thêm từ hoặc loại bỏ các từ ngữ?

Bao nhiêu thời gian họ dành nhìn vào kết quả? Bao nhiêu thời gian để họ xem xét những trang mà họ đến từ một công cụ tìm kiếm?

Nghiên cứu này cũng thảo luận về hai loại khác nhau của việc tìm kiếm chiến lược đó có thể là giá trị lưu giữ trong tâm trí khi suy nghĩ về cách khách truy cập tìm thấy trang dịch vụ seo web của bạn nếu bạn có một trang web:

Chúng tôi đã gọi hai cách tiếp cận khác nhau để truy vấn các phương pháp tiếp cận và bách khoa toàn thư trực tiếp đối với thông tin tiếp cận, tương ứng. Trong cách tiếp cận từ điển bách khoa, những người sử dụng khái quát các điều khoản từ các mô tả công việc (chúng tôi cũng đã quan sát này có nhiệm vụ riêng của người dùng).

Những người dùng đang sử dụng công cụ tìm kiếm như họ đã sử dụng một bách khoa toàn thư giấy: họ nghĩ ra một thuật ngữ chung mô tả các chủ đề và sử dụng các công cụ tìm kiếm như là một chỉ số cho việc tìm kiếm các trang web có liên quan đến chủ đề. Để tìm câu trả lời cho câu hỏi ban đầu, họ tìm đến các thông tin cần thiết, mà thường là một quá trình tẻ nhạt.

Mặt khác, những người dùng sử dụng các cách tiếp cận thẳng đối với thông tin muốn giảm thiểu các trình duyệt: họ “đảo ngược các thuật ngữ truy vấn từ các tài liệu” và nhằm mục đích tìm kiếm các câu trả lời đã có trong các đoạn.

Làm thế nào bạn sẽ thiết kế trang web cho trang web của bạn mà có thể đáp ứng cả hai loại chiến lược tìm kiếm?

Share this post


thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video