Ask Since Jeeves: Thêm Video Tin tức Trong Kết quả tìm kiếm tới hình ảnh Và Tin tức Clustering

Các công cụ tìm kiếm tại Ask.com đã được khoảng một thời gian dài trong những năm internet, hơn một thập kỷ theo đầu ra công chúng của cổ phiếu.

Mà nộp hồ sơ SEC mô tả các phương pháp tiếp cận độc đáo mà các công cụ tìm kiếm, sau đó được gọi là Ask Jeeves, Inc., đã đến kết quả tìm kiếm dịch vụ seo của nó như là “một nhà cung cấp các câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên trả lời các dịch vụ trên Internet cho người tiêu dùng và các công ty, thành lập một cách mới để tương tác với World Wide Web. “

Họ cũng nói với chúng tôi trong tài liệu đó rằng:

Sứ mệnh của chúng tôi là lòng nhân đạo Internet bằng cách làm cho nó dễ dàng hơn và trực quan hơn cho người tiêu dùng để tìm các thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà họ cần, và cho các công ty để có được tốt hơn, duy trì và tối đa hóa giá trị của khách hàng trực tuyến của họ. Chiến lược xây dựng thương hiệu của chúng tôi tập trung vào các nhân vật Jeeves, một trợ lý thân thiện và đáng tin cậy có cung cấp sự giúp đỡ và hướng dẫn trên Web. Các Ask Jeeves câu trả lời dịch vụ cho phép người dùng đặt một câu hỏi bằng tiếng Anh và nhận được phản hồi chỉ người sử dụng tới các điểm đến Internet có liên quan cung cấp các câu trả lời. Chúng tôi tin rằng các dịch vụ trả lời câu hỏi của chúng tôi làm cho sự tương tác với Internet trực quan hơn, ít bực bội và năng suất cao hơn đáng kể.

Trong năm 2006, các công cụ tìm kiếm đã nghỉ hưu Jeeves, với trọng tâm là tuyên bố của việc tìm kiếm dịch vụ seo website dễ dùng hơn và sáng tạo hơn. Cá nhân tôi cũng buồn khi thấy Jeeve của rời khỏi công cụ tìm kiếm, và tôi nghi ngờ rằng các thương hiệu riêng của Ask.com là một lựa chọn khó khăn để thực hiện.

Ask.com đã làm việc chăm chỉ kể từ sau đó vào làm cho bản thân một nguồn tài nguyên hữu ích hơn cho thông tin tin tức kịp thời, và đã bắt đầu kết hợp đa phương tiện vào hỗn hợp đó. Các câu hỏi và câu trả lời đã quá nổi tiếng như là một tính năng askjeeves.com vẫn còn ở đó, nhưng các công cụ tìm kiếm đã không đứng yên.

Ví dụ, một tìm kiếm cho Bruce Springsteen là hiện nay cho thấy một sự pha trộn phong phú của hình ảnh, sự kiện theo lịch trình, các trang web, và kết quả tin tức cho người biểu diễn, và nếu bạn di chuột qua hình ảnh bên cạnh các kết quả tin tức cho Bruce Springsteen tại Ask. com, video tin tức bắt đầu chơi.

Share this post