Hiện nay CongtySEO.vn có khóa học cho intership, dành riêng cho các bạn muốn theo đuổi con đường thành SEOer chuyên nghiệp.Vui lòng truy cập  http://thegioimarketing.com/ để biết thêm chi tiết