Đánh giá chất lượng các khách hàng tiềm năng của bạn

Một trong những yếu tố gây lãng phí thời gian lớn nhất trong lĩnh vực bán hàng là dành quá nhiều thời gian cho những người không thể hoặc sẽ không mua sản phẩm hay sử dụng dịch vụ của bạn. Khả năng đánh giá rõ ràng chất lượng khách hàng tiềm năng của bạn từ đầu cuộc trò chuyện, thậm chí qua điện thoại, có thể giúp bạn tiết kiệm một lượng lớn thời gian và tăng đáng [...]

Quy trình Marketing vận hành như thế nào?

          Hãy xem xét hai ví dụ. Giả sử bạn là một chuyên gia tư vấn về hệ thống máy tính; bạn thường làm việc với khách hàng là những công ty lớn. Tại một cuộc họp của Hiệp hội Chuyên gia Hệ thống Thông tin, bạn gặp giám đốc công nghệ thông tin (IT) của một công ty lớn. Hai người nói chuyện một lúc về công ty của ông ta và trao đổi danh [...]

thiết kế logo theo phong thủy là rất cần thiết trong chiến dịch marketing quảng cáo video