Đầu tuần này, tin tức đã phá vỡ khoảng RankBrain

Đầu tuần này, tin tức đã phá vỡ khoảng RankBrain của Google, một hệ thống máy tính học tập, cùng với các yếu tố thuật toán khác, giúp xác định những kết quả tốt nhất sẽ được cho một bộ truy vấn cụ thể. Cụ thể, RankBrain xuất hiện có liên quan đến xử lý truy vấn và tinh tế, sử dụng nhận dạng mẫu để lấy các truy vấn tìm kiếm phức tạp và / hoặc không rõ ràng [...]

Yếu tố nào đưa bạn lên top Google

Tự hỏi những yếu tố giúp bạn xếp hạng tốt hơn trên Google? Lần đầu tiên, chúng tôi có một danh sách top ba: liên kết, nội dung và RankBrain. Chúng tôi biết rằng năm ngoái RankBrain đã được nói bởi Google là yếu tố xếp hạng quan trọng thứ ba, nhưng Google đã từ chối nói những gì đầu tiên hai người. Hôm qua, trong một Q & A với Google, Minh một chiến lược gia làm dịch vụ SEO, [...]