Playing The Odds: Làm thế nào Ý nghĩa hình dự kiến ​​có thể ảnh hưởng tới việc Tìm kiếm thứ hạng

Khi có ai đó "George Washington" vào hộp tìm kiếm, họ có thể quan tâm nhiều hơn trong chiến tranh cách mạng nói chung và Tổng thống George so với một số ngẫu nhiên ở Washington. Một tìm kiếm cho "Khách sạn Washington" có nhiều khả năng tìm kiếm khách đến Washington hơn khách sạn tên là Washington. Tìm kiếm cho những nơi có dấu hiệu cho thấy nói "Washington Slept Here" có lẽ không phải về khách sạn [...]

SEO tốt

Paul Boag đã viết một bài đăng ở trang web của mình Boagworld hỏi một số câu hỏi về SEO. Tôi bắt đầu viết một comment tại blog của mình, nhưng nó nhanh chóng lớn để trở thành dài hơn bài của mình và những câu hỏi và nhận xét rằng ông đã về SEO, vì vậy tôi đã quyết định để viết phản ứng của tôi ở đây. Trong bài viết của Paul, Tại sao tôi không nhận được [...]